THAN VÀ TRO

14/10/2008,06:19:55 | 220 | 2
THAN VÀ TRO

Gỗ tốt
dẫu cháy thành than
còn hừng lửa bếp

Sống đời củi mục
chỉ còn tàn tro!

            VNT


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

14/10/2008 10:35:50

NTX: Cháy trong em thành lửa... tình
Xem ảnh minh họa thấy mình... tàn tro!
Nhưng mà anh Thọ đừng lo
Thân ta "gỗ tốt" tàn tro vẫn... hừng!

..............

Thanh Xuân thấy vậy chớ mừng
Tạo hóa đúc sẵn để chưng ngắm nhìn
Và rằng của ấy còn jin
Cho dù "gỗ tốt" cũng xin đứng ngoài...

Nguyễn Thanh Xuân
    

14/10/2008 09:32:37

Tàn tro cũng... hừng !

Cháy trong em thành lửa... tình
Xem ảnh minh họa thấy mình... tàn tro!
Nhưng mà anh Thọ đừng lo
Thân ta "gỗ tốt" tàn tro vẫn... hừng!

Có thể bạn sẽ thích