TIN NHẮN

24/09/2008,20:29:00 | 165 | 0
      TIN NHẮN

Nhắn tin:
Anh X bỏ nhà đi từ ngày... hiện đâu
về
nhà để giải quyết vụ ly hôn với chị Y
...............
Anh X bỏ
nhà đi
Chị Y giữ
nhà
Đoạn
tình buồn vỡ l
Nhớ
buổi đầu... nhắn tin...

                             VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','6fdfodn3mmhoged9qm6u2jrfi0','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-19 22:21:57','/a94477/tin-nhan.html')