TIN NHẮN

24/09/2008,20:29:00 | 156 | 0
      TIN NHẮN

Nhắn tin:
Anh X bỏ nhà đi từ ngày... hiện đâu
về
nhà để giải quyết vụ ly hôn với chị Y
...............
Anh X bỏ
nhà đi
Chị Y giữ
nhà
Đoạn
tình buồn vỡ l
Nhớ
buổi đầu... nhắn tin...

                             VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích