QUỸ THỜI GIAN

08/08/2008,18:51:05 | 169 | 0
QUỸ THỜI GIAN

Cuộc sống ban tặng mỗi người
một quỹ thời gian để tự sử dụng

Dè sẻn
Phung phí
Chừng mực ...
Dù thế nào cũng ngày một vơi dần

Quỹ thời gian
không thể dự trữ
Nhưng kỳ diệu thay
Càng biếu tặng nó càng tăng lên.

                             VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích