NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ DỄ THƯƠNG

27/07/2008,07:44:03 | 310 | 0

NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ
                            DỄ THƯƠNG


Có những chiếc mặt nạ đáng ghét
Của kẻ quan quyền


Có những chiếc mặt nạ đáng trách
Mang màu sắc tâm linh


Có những chiếc mặt nạ dễ thương
Thuộc giới văn nghệ sĩ


Mặt nạ đeo hoài
Dễ thành mặt thật . 

                                 
                        V.N.T


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích