Mưa chiều

05/06/2008,05:03:06 | 157 | 0

 MƯA CHIỀU


Mưa chiều ủ gió cô liêu
Gió lay dáng mẹ
                      liêu xiêu cõi đời
Hạt ơn
Lất phất chơi vơi
Hạt thương
Thấp thỏm rơi rơi … lẽ nào ?
Mưa chiều ủ sóng xôn xao
Sông ra biển cả lao đao về trời
Giọt tình thánh thót chơi vơi …

                     
                           VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','ufclna71p6ib2u829a1rue23f4','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-23 19:23:43','/a72303/mua-chieu.html')