Mưa chiều

05/06/2008,05:03:06 | 146 | 0

 MƯA CHIỀU


Mưa chiều ủ gió cô liêu
Gió lay dáng mẹ
                      liêu xiêu cõi đời
Hạt ơn
Lất phất chơi vơi
Hạt thương
Thấp thỏm rơi rơi … lẽ nào ?
Mưa chiều ủ sóng xôn xao
Sông ra biển cả lao đao về trời
Giọt tình thánh thót chơi vơi …

                     
                           VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích