Khi trái tim biết yêu

26/05/2008,17:59:23 | 216 | 0


Khi trái tim biết khóc
Nó âm thầm lọc máu vì nhân loại

Khi trái tim biết cười
Nó đều đều đập nhịp bao dung

Khi trái tim biết yêu
Nó rộn ràng trong lồng ngực

Và khi trái tim hoàn thành sứ mạng của mình
Bỗng trách chủ nhân thật vô tình...

                                      VNT
Hoa sim

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','rvb7vfkq7a0t92m7sj6uppp4n4','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-23 18:56:58','/a70188/khi-trai-tim-biet-yeu.html')