DANH DỰ

24/05/2008,06:35:25 | 186 | 1Danh dự như một bông hồng
càng nhìn càng đẹp
là viên ngọc
càng mài càng sáng

Danh vọng song hành cùng danh dự
đôi khi là lớp bụi
phủ mờ viên ngọc danh dự
và dễ dàng làm thối rữa hư danh.

                           VNT
Hoa xương rồng


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


khắc dũng
    

24/05/2008 12:59:13

Gửi VNT

Dạo này thơ "triết" rứa hè? Cuối tuần chúc vui! Cho KD gửi lời thăm anh em!

Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','v32l4j0p6qbk8iujra63tn9h12','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-23 18:57:32','/a69696/danh-du.html')