Vụ Công ty cho thuê tài chính 2 lỗ 3.000 tỉ đồng

18/04/2011,13:04:32 | 1262 | 2
Vụ Công ty cho thuê tài chính 2 lỗ 3.000 tỉ đồng:

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

23/04/2011 15:55:43

Cảm ơn bạn Hồ Chí Thiện vào thăm!
Chúc khỏe!

Hồ Chí Thiện
    

23/04/2011 15:49:14

chào bạn Võ Ngọc Thọ

Bạn đưa chi tiết về vụ ALCII còn thông tin báo chí cũng đề cập vụ nầy nhưng không đưa chi tiết.
Ở xứ mình lâu lâu lại có một vụ tệ hại . kỳ thật.?
Chúc bạn khỏe.

Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','ffnt8lpdu9q6ibb15f4ar3b9u5','0','Guest','0','54.92.164.184','2018-09-20 00:07:21','/a292661/vu-cong-ty-cho-thue-tai-chinh-2-lo-3-000-ti-dong.html')