Vụ Công ty cho thuê tài chính 2 lỗ 3.000 tỉ đồng

18/04/2011,13:04:32 | 1242 | 2
Vụ Công ty cho thuê tài chính 2 lỗ 3.000 tỉ đồng:

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

23/04/2011 15:55:43

Cảm ơn bạn Hồ Chí Thiện vào thăm!
Chúc khỏe!

Hồ Chí Thiện
    

23/04/2011 15:49:14

chào bạn Võ Ngọc Thọ

Bạn đưa chi tiết về vụ ALCII còn thông tin báo chí cũng đề cập vụ nầy nhưng không đưa chi tiết.
Ở xứ mình lâu lâu lại có một vụ tệ hại . kỳ thật.?
Chúc bạn khỏe.

Có thể bạn sẽ thích