NHỮNG TỒN TẠI SAI PHẠM TÀI CHÍNH Ở HỘI VHNT BĐ

17/03/2011,08:18:05 | 569 | 14

SỰ KIỆN HƠN 3 NĂM QUA HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH CHƯA TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐẠI HỘI LÀ DO VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH. MỌI VIỆC NAY ĐÃ RÕ. NGƯỜI CÓ CÔNG ĐẦU PHANH PHUI VỤ TÀI CHÍNH Ở HỘI LÀ NHÀ VĂN LÊ HOÀI LƯƠNG ĐÃ BỊ KHAI TRỪ VÀ… ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM.

Sau đây xin trích những điểm chính của QUYẾT ĐỊNH số 166/QĐ-CTUBND do  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ngày 25/1/2011 - Xử lý kết luận thanh tra việc thu chi và thanh quyết toán tài chính tại Hội VHNT Bình Định.

 Yêu cầu Thường trực Hội VHNT BĐ:

1/ Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc làm rõ trách nhiệm có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm sai phạm như Kết luận thanh tra đã nêu; có biện pháp khắc phục những khuyết điểm sai phạm kịp thời chấn chỉnh đưa công tác quản lý tài chính của Hội đi vào nề nếp đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

2/ Chỉ đạo các tập thể cá nhân có liên quan thực hiện nộp đầy đủ các khoản tiền sai phạm vào quỹ Hội VHNT tỉnh trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố QĐ xử lý kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu quá thời hạn quy định mà không thực hiện thì xử lý theo quy định của pháp luật. Gồm các nội dung sau:

a) Ông Đào Quý Thạnh – thủ quỹ Hội nộp số tiền 39.152 250 đ bị thiếu quỹ.

b) Ông Nguyễn Thanh Mừng – nguyên Chủ tịch Hội và ông Nguyễn Văn Hiến – kế toán Hội nộp số tiền 6.000.000đ khoản tiền trả lãi vay ngoài (vay nóng – VNT).

c) Chỉ đạo các cán bộ hội viên đã tạm ứng tiền của thủ quỹ Hội không có chứng từ lập đầy đủ hồ sơ chứng từ để thanh quyết toán đúng theo quy định của nhà nước và Ông ĐQT – thủ quỹ Hội có trách nhiệm thu hồi số tiền 88.709.750 đ đã cho cán bộ hội viên tạm ứng không có chứng từ sổ sách kế toán.

d) Chỉ đạo bộ phận kế toán Hội:

+ Thu hồi các khoản công nợ phải thu và các khoản tạm ứng trên sổ sách kế toán với số tiền 55.044.508 đ

+ Nộp cơ quan thuế số tiền nợ thuế GTGT: 15.900.818 đ

+ Lập thủ tục thanh quyết toán trong năm 2011 đối với các khoản kinh phí sáng tạo VHNT cấp trong năm 2008 2009 đơn vị đã tạm ứng rút Kho bạc số tiền 54.068.360 đ (…)

================

TRÍCH KẾT LUẬN THANH TRA ( Việc thu chi thanh quyết toán tài chính tại Hộ VHNT BĐ từ 2008 đến nay):

IV. Những tồn tại khuyết điểm sai phạm và trách nhiệm

1. Thủ quỹ không mở sổ theo dõi thu – chi tiền mặt hàng ngày. Hàng tháng kế toán và thủ quỹ không tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và không đối chiếu số liệu. tại thời điểm thanh tra đơn vị thiếu quỹ tiền mặt với số tiền 39.152.250 đồng. sai phạm này trách nhiệm thuộc về ông ĐQT – thủ quỹ Hội.

2. Năm 2009 Hội VHNT tỉnh vay ngoài với số tiền 50 triệu đồng và đã dùng nguồn kinh phí ngân sách cấp để chi trả lãi vay với số tiền 6.000.000 đ. Việc làm này là sai Luật ngân sách. Khuyết điêm sai phạm này trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Thanh Mừng – nguyên CT Hội và ông Nguyễn Văn Hiến phụ trách kế toán Hội.

3. Hàng năm đơn vị chưa thực hiện theo dõi đối chiếu công nợ và đôn đốc thu hồi. Số tiền công nợ còn tồn đọng chưa thu hồi đến 30/9/2011 là 143.835.258 đ (Phụ lục 1 và 2 kèm theo)

……….

6. Một số khoản chi thanh toán chứng từ chưa hợp lệ (chỉ có giấy viết tay không có hoá đơn phiếu chi không có người ký nhận tiền…); Thủ tục thanh toán không đúng quy định của Luật kế toán: người đề nghị thanh toán không làm giấy đề nghị thanh toán kế toán không làm phiếu chi tại thời điểm thanh toán mà lập phiếu chi sau khi thủ quỹ đã chi tiền; Việc tập hợp hoá đơn chứng từ thanh quyết toán thực hiện chưa chặt chẽ nên dẫn đến tình trạng lẫn lộn chứng từ hoá đơn.

Những tồn tại khuyết điểm sai phạm trên trong từng năm trách nhiệm chính thuộc về Thường trực Hội VHNT tỉnh mà đứng đầu là ông Nguyễn Thanh Mừng – nguyên Chủ tịch Hội ông Hoàng Ngọc Đình – Phó Chủ tịch phụ trách Hội ông Nguyễn Văn Hiến – phụ trách kế toán Hội.

…………………

                                                                     Phụ lục số 01

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠM ỨNG ĐẾN 30/9/2010

                        Đơn vị: Hội VHNT Bình Định

                                        (Trích)

2. Huỳnh Tấn Phú                            720.000 đ

3. Phạm Thành Trai                        7.729.000 đ

4. Hoàng Chương (*)                      5.450.000 đ

………….

7. Nguyễn Thanh Mừng                     114.639 đ

8. Hoàng Tuấn                                 700.000 đ

…………..

============

                                                                       Phụ lục số 2

 BẢNG KÊ CÁC KHOẢN TẠM ỨNG KHÔNG CHỨNG TỪ:

(Trích)

…………

7. Nguyễn Quốc Hùng                  13.833.000 đ

8. Nguyễn Bạch Mai                     12.000.000 đ

9. Nguyễn Thanh Mừng                  8.000.000 đ

………….

11. Trả lãi vay 50 triệu                   6.000.000 đ

 

***************

Đáng chú ý ở Phụ lục 1 (Các khoản phải thu tạm ứng đến 30/9/2011) có ông Hoàng Chương : 5.450.000 đ và một số người đã mất .

(*)Giáo sư Hoàng Chương Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Chủ nhiệm Tạp chí Văn hiến VN


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

20/03/2011 00:14:12

Đứa nào tham nhũng bỏ tù
Xã hội trong sạch ... ngu cũng nhờ.

.....................

1 triệu cũng tham nhũng phải không VH?

vongoctho
    

20/03/2011 00:10:38

Có điều không hiểu vì sao các lần thanh tra trước mọi việc đều trong sạch còn bây giờ thì tùm lum vầy ta?

..............
Chào DQN!

đến lúc phải dùng "kháng sinh" để trị cái ung nhọt rồi!

Dân quê nhà
    

19/03/2011 22:34:04

Gửi anh Thọ

Chuyện lùm xùm của NTM từ lâu ai cũng biết chứ không phải chờ đến cái kết luận thanh tra này.
Có điều không hiểu vì sao các lần thanh tra trước mọi việc đều trong sạch còn bây giờ thì tùm lum vầy ta?
Không biết tỉnh tính sao đây anh Thọ ơi.

Vân Hiền
    

19/03/2011 20:06:26

Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân.
Tiền của chính phủ phải phân chia đều
Đứa nào tham nhũng bỏ tù
Xã hội trong sạch ... ngu cũng nhờ.

vongoctho
    

19/03/2011 12:05:46

"Anh thấy cái vụ lùm xùm có vẻ còn lum xum lắm bởi người ta không nộp cũng chịu..."
***
Anh Thọ ơi ở quê em còn nghèo lắm nhưng có những vụ "lùm xùm" cho vay và vay nợ lên đến hàng trăm triệu... nhiều người không có khả năng chi trả! Ù lì! Nhưng khi nhà nước ta làm rõ sự tình thì dẫu cái nhà không đáng giá đối với số nợ vẫn bị cưỡng chế niêm phong... buộc phải trả! Đáy là những người vô danh và nghèo túng! Còn những người trong cái danh sách dài kia đều có "danh" và có tài sản... Lẽ nào...nhà nước ta làm ngơ hả anh? À NTM cũng ở quê em đấy chắc cũng biết chút ít vụ lùm xùm ở quê nghèo! Lẽ nào..."Trái sim hè phố" đã vào "Nhà cao"???

==========

Chào NVC!
Anh rất cảm thông nỗi bức xúc của em nhưng để lâu "cứt trâu hóa bùn" và hóa cả mùi nữa từ thúi trở thành thơm. Cuộc đời là vậy em đừng phân vân.
Bởi vì xét cho cùng ai cũng có mùi...
Chúc em luôn dạy tốt!

Ngô Văn Cư
    

19/03/2011 10:52:38

"Anh thấy cái vụ lùm xùm có vẻ còn lum xum lắm bởi người ta không nộp cũng chịu..."
***
Anh Thọ ơi ở quê em còn nghèo lắm nhưng có những vụ "lùm xùm" cho vay và vay nợ lên đến hàng trăm triệu... nhiều người không có khả năng chi trả! Ù lì! Nhưng khi nhà nước ta làm rõ sự tình thì dẫu cái nhà không đáng giá đối với số nợ vẫn bị cưỡng chế niêm phong... buộc phải trả! Đáy là những người vô danh và nghèo túng! Còn những người trong cái danh sách dài kia đều có "danh" và có tài sản... Lẽ nào...nhà nước ta làm ngơ hả anh? À NTM cũng ở quê em đấy chắc cũng biết chút ít vụ lùm xùm ở quê nghèo! Lẽ nào..."Trái sim hè phố" đã vào "Nhà cao"???

vongoctho
    

19/03/2011 08:46:01

Còn thời cưỡi ngựa giương cung
Hết thời đi bán dây thun luồn quần
Bạc vàng nhân loại của chung
Của công biển thủ phải chun vô tù

.............

Cảm ơn VH vào thăm và chia sẻ!
Chúc vui!

vongoctho
    

19/03/2011 08:44:54

Chào anh Thọ!

Khi ở Bình Định anh em văn nghệ Bình Định có nói cho tôi biết một số chuyện của Hội. Lúc đó tại nhà bác sĩ Luận tôi có gọi cho Thanh Mừng nhưnng anh ấy không đến. Sau đó anh Đặng Quốc Khánh có hứa sẽ dẫn tôi đi gặp Thanh Mừng nhưng rồi cũng không thành. Có lẽ các anh ấy ngại cái miệng hay nói thẳng của tôi.
Bình Đinh là đất của nhiều tài danh không thể vì chuyện này mà bỏ qua cả một nền văn học lớn của đất nước trên quê hương Tây Sơn.
Mong các anh hãy đoàn kết và làm sáng tỏ mọi chuyện!

.............

Chào anh HTT!
Cảm ơn anh đã quan tâm đến văn nghệ vùng "đất võ"
Anh em VN chân chính rất đoàn kết xây dựng VN tỉnh nhà mong anh yên tâm.
Chúc vui!

Vân Hiền
    

18/03/2011 09:31:03

Tiền?

Còn thời cưỡi ngựa giương cung
Hết thời đi bán dây thun luồn quần
Bạc vàng nhân loại của chung
Của công biển thủ phải chun vô tù

hotinhtam
    

18/03/2011 09:27:29

gởi anh Võ Ngọc Thọ

Chào anh Thọ!

Khi ở Bình Định anh em văn nghệ Bình Định có nói cho tôi biết một số chuyện của Hội. Lúc đó tại nhà bác sĩ Luận tôi có gọi cho Thanh Mừng nhưnng anh ấy không đến. Sau đó anh Đặng Quốc Khánh có hứa sẽ dẫn tôi đi gặp Thanh Mừng nhưng rồi cũng không thành. Có lẽ các anh ấy ngại cái miệng hay nói thẳng của tôi.
Bình Đinh là đất của nhiều tài danh không thể vì chuyện này mà bỏ qua cả một nền văn học lớn của đất nước trên quê hương Tây Sơn.
Mong các anh hãy đoàn kết và làm sáng tỏ mọi chuyện!

Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','agianrfaff0qu9sap12berfmi7','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-26 11:29:14','/a286081/nhung-ton-tai-sai-pham-tai-chinh-o-hoi-vhnt-bd.html')