VẦN THƠ

22/02/2011,18:21:37 | 213 | 1

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Gia Thiện
    

22/02/2011 21:33:47

Gửi anh Võ Ngọc Thọ

Em đã gửi ảnh cho anh theo đúng địa chỉ email vongoctho2004@yahoo.com
anh kiểm tra lại xem nhé.

Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','19s78pq3pd7lb7c0v58iqq3qm1','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-15 10:23:38','/a281890/van-tho.html')