VẦN THƠ

22/02/2011,18:21:37 | 228 | 1

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Gia Thiện
    

22/02/2011 21:33:47

Gửi anh Võ Ngọc Thọ

Em đã gửi ảnh cho anh theo đúng địa chỉ email vongoctho2004@yahoo.com
anh kiểm tra lại xem nhé.

Có thể bạn sẽ thích