PHÓNG SỰ ẢNH: ĐƯỜNG LÊN ĐỒI THI NHÂN...

19/02/2011,22:03:05 | 241 | 2
ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU - NGÀY THƠ VIỆT NAM TẠI BÌNH ĐỊNH.
ẢNH DO 2 TAY MÁY ẢNH CỰ PHÁCH BÌNH ĐỊNH: TRẦN HOA KHÁ VÀ HÀ NGUYÊN CUNG CẤP
(XEM TIẾP)
 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

20/02/2011 15:29:13

NLC xem ảnh nghe được đôi lời từ ảnh và cảm được không khí hào hứng ở đêm thơ. Chắc chắn anh VNT đã đọc một bài thơ đầy cảm xúc?

..................

Cảm ơn NLC vào xem ảnh nghe và cảm được đôi điều từ ảnh...VNT đã đọc một bài thơ về mùa xuân theo kịch bản của BTC.
Chúc vui!

Nguyễn Lâm Cúc
    

20/02/2011 08:34:11

Nghe từ ảnh nói

NLC xem ảnh nghe được đôi lời từ ảnh và cảm được không khí hào hứng ở đêm thơ. Chắc chắn anh VNT đã đọc một bài thơ đầy cảm xúc?

Có thể bạn sẽ thích