GIAN NAN VIỆC KIỂM KÊ PHÒNG CHỦ TỊCH HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH

20/09/2010,07:43:41 | 415 | 1

GIAN NAN VIỆC KIỂM KÊ PHÒNG CHỦ TỊCH HỘI VHNT BÌNH ĐỊNH

crw_3459_8581.jpg

Nguyễn Thanh Mừng đã không dưới 3 lần chống lại chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh uỷ BĐ trong việc xử lý những tồn tại ở Hội VHNT BĐ. Thế nhưng vẫn được lãnh đạo tỉnh BĐ cất nhắc lên chức Phó GĐ Sở Thông tin và truyền thông.
Hiện nay lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ cho Hội VHNT BĐ khẩn trương chuẩn bị các bước để tổ chức Đại hội. Nhưng mặt khác lại gửi công văn hỏa tốc  3137/UBND-NC ngày 11-9-2010 yêu cầu "Hội VHNT tỉnh không được tiến hành kiểm kê tài sản tại phòng làm việc của ông NTM khi không có sự tham gia của ông NTM". Trong khi NTM cố tình không đến dù được Hội gửi giấy mời đến 3 lần NTM quyết giữ phòng làm việc của mình bên trong chứa những tài liệu cần thiết cho việc tổ chức ĐH.
Rõ ràng lãnh đạo tỉnh đã làm khó Hội VHNT BĐ. Chẳng khác nào cho phép "đại..." nhưng cấm "tiểu". Xin hỏi các vị lãnh đạo tỉnh BĐ đã làm một việc vì lợi ích của một cá nhân hay vì lợi ích chung của Hội VHNT BĐ?
Ngày 15-9-2010 Hội VHNT đã có CV số 98/BC-HVHNT gửi Báo cáo đến UBND tỉnh có đoạn: "Xét thấy việc mở phòng để kiểm kê tài sản và thu hồi tài liệu phục vụ cho ĐH là việc làm đúng và cần thiết. Hơn nữa việc mở phòng của cán bộ đã chuyển công tác khác là việc làm bình thường mang tính chất nội bộ của cơ quan. Do đó hội đồng kiểm kê tài sản quyết định sẽ mở phòng."
Theo tôi hiện nay NTM thực chất không có việc gì để làm việc ở Hội ông Hoàng Ngọc Đình PCTPT Hội là chủ tài khoản chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của Hội việc niêm phong phòng làm việc của NTM là một sự lãng phí trái với nội dung Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dù vô tình hay cố ý với công văn 3137/UBND-NC Lãnh đạo tỉnh BĐ đã tiếp tay cho một sự lãng phí tài sản nhà nước. Việc làm của Hội VHNT BĐ là đúng đắn và nghiêm túc vì sự phát triển của nền VHNT tỉnh nhà.

VNT
Phòng CT Hội VHNTBĐ đang được niêm phongvideo, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Người nước Sở
    

25/09/2010 00:29:39

góp ý

Cảm ơn anh Thọ đã cung cấp thông tin bằng những hình ảnh xác đáng. Việc này khiến tôi nhớ câu chuyện mà tôi đọc hồi còn nhỏ. Câu chuyện có tựa đề "Cái mâu và cái thuẫn".
(Mâu: cây giáo khí giới có cán dài mũi nhọn để đâm. Thuẫn: cái khiên cái mộc để che đỡ. Mâu thuẫn là hai thứ khí giới của người lính đời xưa). Nước Sở có người đem ra chợ bán hai thứ: mâu và thuẫn. Anh ta đưa cái mâu ra và khoe rằng: Cái mâu của tôi làm rất nhọn nó có thể đâm thủng bất cứ vật gì. Rồi anh ta đưa ra cái thuẫn và quảng cáo rằng: Còn đây là cái thuẫn do tôi làm rất chắc chắn có thể ngăn cản mọi thứ khí giới đâm vào.
Có người đứng nghe anh ta nói vậy thì hỏi: Nay nếu dùng cái mâu của anh mà đâm cái thuẫn của anh thì thế nào?
Người bán mâu và thuẫn không đáp lại được bèn bỏ đi.

BÌNH LỰNG:
Chỉ đạo của tỉnh đề nghị Hội Văn nghệ phải tiến hành Đại hội vào ngày 15 tháng 9 này. Nhưng tài liệu Nguyễn Thanh Mừng (chuyển công tác) để trong phòng chủ tịch lại không chịu bàn giao. Kế đến UBND tỉnh lại ra công văn hỏa tốc đề nghị "không được mở phòng của nguyên chủ tịch Nguyễn Thanh Mừng"
Té ra chính các anh trên tỉnh y như người bán hàng kia vậy!
Nghĩ mà xót xa lắm lắm thay!!!

Có thể bạn sẽ thích