GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

17/04/2010,21:32:22 | 389 | 2
 HÀNH ĐỘNG ANH HÙNG TRONG THỜI ĐẠI PHÁT TRIỂN
(trích)
 

Trong nửa sau thế kỷ 20 dòng thác công nghiệp đã lan nhanh cả bề sâu và bề rộng tại vùng Đông Á và các nước trong vùng nầy nối đuôi nhau trong quá trình phát triển. Vì điều kiện lịch sử Việt Nam đã mất phần lớn của nửa sau thế kỷ nầy về phương diện phát triển kinh tế. Công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam hội nhập vào làn sóng công nghiệp tại khu vực nầy từ đầu thập niên 1990 nhưng vào đầu thế kỷ nầy giữa Việt Nam và các nước lân cận còn một khoảng cách lớn về trình độ phát triển mà đại biểu là khoảng cách độ 20 năm giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trong vài thập niên tới với lợi thế về nguồn nhân lực và lợi thế của nước đi sau trong một vùng mà công nghệ tư bản và tri thức kinh doanh đương di chuyển nhộn nhịp Việt Nam hoàn toàn có khả năng rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực. Tuy nhiên đó mới chỉ là tiềm năng và cơ hội. Trong cái nhìn hẹp và ngắn hạn trước mắt Việt Nam cần mạnh dạn đổi mới hơn nữa đổi mới để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế và tích cực thu hút tư bản và công nghệ nước ngoài. Đó là những yếu tố quan trọng để tư bản tích luỹ nhanh và kinh tế phát triển có hiệu suất hai điều kiện tiên quyết để có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững tạo khả năng đuổi kịp các nước chung quanh. Trong tầm nhìn dài hạn và rộng hơn giới lãnh đạo chính trị phải có quyết tâm vì mục tiêu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu mà mạnh dạn thay đổi cơ chế chấn hưng giáo dục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bảo đảm cơ hội bình đẳng cho người tài phát huy khả năng.

Trong bài viết "Nhật Bản khác ta những gì?" Giáo sư Nguyễn Lân Dũng (2006) bức xúc: "Nước ta có 83 triệu người đứng thứ 13 trong 200 nước trên thế giới kể cả Việt kiều là 87 triệu người..(lược một câu). Như vậy chắc chắn không phải là nước nhỏ. Chúng ta có một lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã đánh bại chiến tranh xâm lược của hầu hết các cường quốc trên thế giới. Chắc chắn không phải là nước yếu. Thế hệ trẻ Việt Nam vứt vào môi trường đại học nào ở nước ngoài đều học giỏi và rất nhiều người gốc Việt đang giữ các trọng trách tại các trung tâm khoa học và công nghệ tiên tiến ở các nước phát triển. Chắc chắn trí tuệ dân mình chẳng chịu thua ai khi có điều kiện phát huy. Nhưng chúng ta là nước nghèo và kém phát triển so với rất nhiều nước trên thế giới". Cuối cùng câu hỏi được đặt ra là: Tại sao như vậy ? Đây có lẽ cũng là bức xúc chung của hầu hết chúng ta hiện nay.

Để trả lời câu hỏi nầy một cách đầy đủ phải cần nhiều bài viết thậm chí cần cả một hoặc vài cuốn sách. Tuy nhiên có thể có một câu trả lời ngắn gọn: Tại các cơ chế ở Việt Nam chưa cho phép mọi tiềm lực được phát huy tích cực. Một đất nước muốn phát triển nhanh và có hiệu suất phải cần một sức mạnh tổng hợp được gọi là năng lực xã hội (social capacity). Năng lực nầy bao gồm các thành phần như chính trị gia quan chức nhà nước nhà doanh nghiệp giới trí thức và đội ngũ lao động ngày càng được nâng cao về chất. Trong đó vai trò quan trọng nhất là nhà lãnh đạo chính trị. Nhà lãnh đạo chính trị phải là những người phải yêu nước thật sự mới biết dùng người tài và mới tạo ra các cơ chế để các thành phần khác hăng hái tăng cường năng lực của chính mình và sẵn sàng phát huy khả năng để góp phần phát triển đất nước.

GS TS Trần Văn Thọ ( Đại Học Waseda - Tokyo )


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


vongoctho
    

18/04/2010 16:53:10

Thủy sang thăm Thọ
Bài của GS TS Trần Văn Thọ thật hay!
Chúc Chủ Nhật vui!
ĐTT

...............

Cảm ơn Thủy sang thăm!
Chúc khỏe và vui!

thuyqn
    

18/04/2010 05:01:29

thuyqn

Thủy sang thăm Thọ
Bài của GS TS Trần Văn Thọ thật hay!
Chúc Chủ Nhật vui!
ĐTT

Có thể bạn sẽ thích