DANH DỰ

12/10/2009,14:53:26 | 202 | 0

 DANH DỰ


Danh dự như  một bông hồng
càng nhìn càng đẹp
là viên ngọc
càng mài càng sáng


Danh vọng
tiền tài
chức quyền
hưởng thụ
song hành cùng danh dự

Đôi khi lại là lớp bụi
phủ mờ viên ngọc danh dự
và dễ dàng làm thối rữa hư danh.

                       
V.N.T


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích