VÀ CHỜ...

25/08/2009,15:55:28 | 156 | 0

VÀ CHỜ ...


Ở nhà một mình
điện thoại cho vài người bạn


Có người thích rượu
thì không biết đánh cờ
người biết đánh cờ
thì không rượu được


Đành nhấp rượu
đánh cờ vi tính


Và chờ ...
biết bao giờ
tri âm ?
                  V.N.T


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích