ĐẤT NƯỚC TÔI...

10/05/2009,14:53:04 | 163 | 0
ĐẤT NƯỚC TÔI...(*)

"Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
nghe nằng nặng nỗi đau của Mẹ"
Đất nước của những người con lặng lẽ
dâng hiến máu xương mình
vì hòa bình hạnh phúc độc lập tự do...

Mẹ hỏi:
Nghe nói núm ruột Tây Nguyên đang quặn thắt
bởi những mưu đồ đen tối của ngoại bang?

Thưa Mẹ!
chúng con đang tề chỉnh ký tên xếp hàng
xin kiến nghị chặn bàn tay tội ác!

"Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
nghe nằng nặng nỗi đau của Mẹ"...

VNT

 (*)(Nhân đọc đọc bản Kiến nghị của nhiều trí thức Việt Nam đề nghị dừng ngay Dự án khai thác Bauxite Tây nguyên)

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích