HƯƠNG RỪNG

09/01/2009,12:07:51 | 181 | 0
HƯƠNG RỪNG

Kontum lành lạnh mờ sương sớm
Khách đến rồi đi phố thầm thì
Hương vị cafe thơm rất lạ
Vương tà áo nhẹ níu người đi...

                     VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích