HƯƠNG RỪNG

09/01/2009,12:07:51 | 168 | 0
HƯƠNG RỪNG

Kontum lành lạnh mờ sương sớm
Khách đến rồi đi phố thầm thì
Hương vị cafe thơm rất lạ
Vương tà áo nhẹ níu người đi...

                     VNT

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','hg11q615idmgq8mcmrajp9it17','0','Guest','0','54.224.11.137','2018-08-19 22:20:06','/a122326/huong-rung.html')