NƯỚC MẮM NHỈ - Thơ Võ Ngọc An

01/11/2008,10:54:07 | 236 | 0
NƯỚC MẮM NHỈ

Từng giọt rơi từng giọt rơi rơi
Giọt rơi mang nặng vị hương đời
Phơi phong đã mấy mùa trăn trở
Chắc lọc qua bao cuộc đổi dời
Mặn mòi chi đó mà nhăn mặt
Lờ lợt nên đây chịu lắm lời 
Từng giọt rơi
Từng giọt rơi rơi...!

              VÕ NGỌC AN

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6999','b67jtqmcj3rr8tbt557g3hs7b5','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-23 19:44:15','/a104211/nuoc-mam-nhi-tho-vo-ngoc-an.html')